Bestuur

Het bestuur van de stichting 5 Mei Route wordt gevormd door:

  • John Asselbergs, voorzitter;
  • Anne Cor Groeneveld, secretaris;
  • Joannes van der Hoeven, penningmeester;

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

John
Asselbergs

Anne Cor
Groeneveld

Hans
van der Hoeven

Stichting 5 Mei Route Noordwijk

Postbus 214
???? ?? Noordwijk zh

E-mail: info@5meiroute.nl

Bank

??

Kamer van Koophandel

??

Fiscaalnummer

Stichting 5 Mei Route Noordwijk: 861943922

Statuten

Download Ontwerp Statuten